НАШИОТ ТИМ

Нашите вработени ги сметаме за најважен дел во компанијата.Тие се наша трајна вредност во пазарниот натпревар и главен двигател на новите достигнувања.

Вработените во Мега Маркети и Киси Маркети претставуваат врска помеѓу потребите на работните процеси,селекција на правиот тим.Обезбедуваме адекватна едукација и даваме предлози за развој на кариерата на нашите вработени.Овозможуваме личен развој за вработените, го зголемуваме развојот на вработените и задоволството да се занимаваат со работата во сите наши работни кадри.